Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο λειτουργείαςΏρες λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος : Δευτέρα : 09:00 εώς 17:00, Tρίτη : 09:00 εώς 17:00, Τετάρτη : 09:00 εώς 17:00, Πέμπτη :09:00 εώς 17:00,

Παρασκευή : : 09:00 εώς 17:00, Σάββατο : 09:00 εώς 15:00

Ωράριο φυσικού καταστήματος Χαλκίδα : Δευτέρα : 09 :00 εώς 14:00, Tρίτη : 09 :00 εώς 14:00 & 18:00 εώς 21:00, Τετάρτη : 09 :00 εώς 14:00, Πέμπτη : 09 :00 εώς 14:00 & 18:00 εώς 21:00, Παρασκευή : : 09 :00 εώς 14:00 & 18:00 εώς 21:00, Σάββατο : 09:00 εώς 14:30